Ons project

Belangrijke informatie

De woning

Locatie

Het tiny house project

Op een effectieve manier de strijd aangaan tegen thuisloosheid van personen die wegens scheiding of overlijden van hun partner zonder woonruimte komen te staan. Het inkomen van deze doelgroep is in deze periode vaak gehalveerd. Er is geen rekening gehouden met de hoge kosten die gepaard gaan met een verhuizing. Het is een traumatiserende periode voor deze thuislozen die niet passen in de scope van het Leger des Heils.

Te denken valt ook aan de jongvolwassenen die nog thuis wonen omdat de wachtlijsten voor een betaalbare woning gigantisch zijn

Werkende mensen die alles op orde hebben met uitzondering van hun woonsituatie. Zelfredzaam in de ogen van de gemeente, geen zorgpredicaat waardoor zij geen doorgang vinden bij diverse instanties.

Deze doelgroep moet logeren bij familie of vrienden totdat de papieren rond zijn en zelfs daarna is het niet zeker dat zij urgentie krijgen. In Flevoland is de wachttijd voor betaalbare woningen inmiddels opgelopen tot minimaal 8 jaar.

Het urgentie beleid is strenger en er is een gebrek aan betaalbare woningen waardoor deze groep ieder jaar groter wordt. De doelgroep is niet geregistreerd als dakloos doordat ze alleen een briefadres hebben en zijn daardoor geen erkende doelgroep die in aanmerking komt voor financiƫle hulp vanuit de gemeente of begeleiding door het Leger des Heils.

Stichting STILA is voornemens deze doelgroep tijdelijk op te vangen in 1 van de tiny houses.

Een huisvestings- en begeleidingstraject waarin zij een eigen plekje hebben. Een plek waar zij kunnen groeien naar permanente woonruimte en nieuwe zelfstandigheid.

Het initiatief wordt zoveel mogelijk voltooid voor- en door bewoners zelf met behulp van begeleiders vanuit diverse instanties die zich hebben aangesloten bij ons initiatief.

Dit initiatief biedt grote voordelen. Er worden diverse maatschappelijke problemen aangepakt waar de gemeenten momenteel mee te kampen hebben. Niet alleen door de woningen beschikbaar te stellen maar ook door diverse projecten die zullen plaatsvinden op deze locatie:

  • Gebrek aan betaalbare huisvesting (wonen)
  • Terugdringen van uitkeringen door het aanbieden van dagbesteding / werkvoorziening (al dan niet als vrijwilliger of begeleidend)
  • Gezamenlijke ontmoetingsruimten ter versterking van de sociale cohesie
  • Elkaar helpen. We doen het samen! < Gemeenschappelijk initiatief
  • Groen / Energie besparend
  • Recycling van materialen
  • Ecologisch / zelf voedsel verbouwen

We zijn uiteraard blij met donaties. Staat u achter dit plan en wilt u bijdragen? Doneer rechtstreeks

Wilt u niet doneren maar wel helpen?

Word lid van onze community Ondersteuning goede doelen voor de laatste updates

Uiteraard zijn er nog legio aan andere manieren om ons te helpen.

Iedereen heeft waarde! En we hebben u allemaal nodig.

Neem contact met ons op om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.