Ons plan

Samen naar beter!

Community First!

Wij willen niet alleen onderdak bieden, maar we gaan verder. We gaan samen naar een betere en sterkere toekomst. Helpen en begeleiden van A-Z.

Dit doen we uiteraard niet alleen. We doen dit samen, voor en door bewoners en met vele stichtingen en organisaties achter ons. Alleen samen sta je sterk!

Wat gaan wij doen?

 1. Betaalbare huisvesting
  • Kleine doorstroomwoningen, ook wel Tiny Houses genaamd. Qua indeling zodanig dat het goed leefbaar is. off-grid (zonnepanelen, windturbines e.d.) waardoor we ook nog eens goed voor de natuur zijn. 
 2. Inkomensvoorziening
  • Naast huisvesting bieden wij ook een inkomensvoorziening. De prijzen zijn naar draagkracht. Heeft u nog geen uitkering, dan begeleiden wij u hierbij. Kunt u werken maar heeft u nog geen baan? Dan begeleiden wij u naar uw nieuwe baan door u werkervaring op te laten doen en opleidingsmogelijkheden aan te bieden. 
 3. Werkvoorziening / Dagbesteding
  • Binnen een dergelijk initiatief moet er veel gebeuren. Niet alleen tijdens de uitwerking of tijdens de bouw maar ook nog ver nadat de bouw af is. Begeleiden, coachen, schoonmaak, onderhoud, secretariaat. Werkvoorziening door- en voor bewoners maar ook voor anderen die op zoek zijn naar een leuke uitdaging.
 4. Sociale begeleiding
  • Diverse oorzaken kunnen ertoe leiden dat een persoon bepaalde activiteiten niet meer kan uitvoeren. Denk aan angststoornissen, trauma’s, rijbewijs verloren, ouderdom, handicaps, aangeleerd asociaal gedrag e.d. Dit alles kan ervoor zorgen dat mensen buiten de maatschappij komen te staan. Ondersteunende of activerende begeleiding is hier van belang. Onze focus is personen uit hun sociale isolement te krijgen, al dan niet met behulp van andere organisaties en/of stichtingen.
 5. Zorgbegeleiding zowel op fysiek gebied als geestelijk gebied
  • Iemand die ziek- en hulpbehoevend is, heeft behoefte aan zorgbegeleiding. Ook die bewoners willen wij binnen dit initiatief niet uitsluiten. Denk aan mensen die een ongeluk hebben gehad, daardoor hun baan zijn verloren en niet opgeleid zijn voor ander werk. Niet alleen bieden wij deze persoon passend werk aan, maar ook zorgbegeleiding. Daarnaast zijn er ook mensen met trauma’s die geestelijke hulp nodig  hebben. Ook voor deze bewoners zetten wij de zorgbegeleiding in. 
 6. Administratieve hulp 
  • Personen die hun huis kwijt raken, raken vaak meer kwijt dan alleen hun huis. Vaak raken ze in een depressie en krijgen niets meer uit handen. Doordat de post niet meer wordt geopend lopen de schulden op en doordat ze niet weten waar ze moeten aankloppen wordt de situatie van kwaad tot erger. Onze stichting wil deze mensen niet alleen hulp bieden bij hun administratie op orde brengen maar ook adviseren en doorverwijzen naar de juiste instanties. Denk hierbij aan instanties zoals beschermbewind die moeten voorkomen dat de situatie verergerd en hierdoor de situatie van de bewoner verergerd. 
 7. Bieden van opleidingstrajecten 
  • Opleidingstrajecten worden zowel binnen het initiatief ondernomen maar kunnen ook elders worden uitgezet. Denk aan het ROC deze instantie kan voorzien in een opleidingstraject die bij hen past of Total Impression, waarbij een traject gevolgd kan worden om de bewoners werkfit te maken. 
 8. Life-style begeleiding 
  • Niet iedereen heeft een lifestyle die maatschappelijk geaccepteerd is. Daardoor komt deze groep moeilijk aan een baan. Vaak weten deze mensen zelf niet hoe zij hiermee om moeten gaan. Zij hebben een bepaalde smaak en willen zich niet anders voordoen dan ze zijn. Onze stichting wil hen voorzien in tips- en tricks om wel dicht bij jezelf te blijven, maar qua vertoon niet buiten de toon te vallen. Denk aan goed gekleed naar een potentiele baan en omgaan met hygiëne kwesties, maar ook aan job-keuzes. Als jouw uiterlijk niet past bij jouw job-keuze, zijn andere keuzes wellicht op zijn plaats. Zo zal iemand die vol met tattoos zitten, niet snel een baan als verkoper kunnen krijgen, maar is het werken op kantoor waar geen klanten komen wel een optie. Livestyle begeleiding is onderdeel van werkbegeleiding maar willen wij toch separaat noemen omdat het ook deel kan uitmaken van een sociaal isolement. 
 9. Gezamenlijke ontmoetingsruimten ter versterking van de sociale cohesie
  • De woningen zijn klein en daardoor is het verstandig om zoveel mogelijk tijd door te brengen buiten de aangeboden woonruimte. Stichting STILA wil een gezamenlijke ruimte beschikbaar stellen voor de bewoners (zoiets als een buurthuis) waar allerlei activiteiten worden ondernomen en ontmoetingen plaatsvinden. Dit zorgt wederom ook voor meerdere werkplekken waar werklozen uitgezet kunnen worden en een dagbesteding hebben. Ook versterkt een dergelijke ontmoetingsruimte de sociale cohesie tussen de bewoners en eventueel de werklieden. 
 10. Elkaar helpen helpt / Samen sta je sterker 
  • Onze stichting staat voor Elkaar helpen helpt. Wij geloven dat je samen sterker staat. Als iemand voor jou iets doet, dan doe je iets terug voor een ander. Op het moment dat een persoon iets doet voor zijn buurt, kan diegene hiermee punten verdienen. Deze punten kan diegene dan weer inzetten om zijn eigen hulpvraag uit te zetten. Denk aan de makkies die ingezet zijn in de Indische buurt in Amsterdam waarbij mensen die iets doen voor hun buurtbewoners makkies kunnen verdienen en hiervan zelfs boodschappen kunnen halen. Dit puntensysteem zorgt er niet alleen voor dat er ontmoetingen plaatsvinden, maar ook dat een ieder zijn steentje bijdraagt aan het initiatief. Je kunt dit systeem zelfs doortrekken naar het vrijwilligerswerk dat wordt gedaan. Voor ieder uur aan vrijwilligerswerk ontvang je een punt en deze punten kun je opsparen voor iets wat je normaliter niet kon aanschaffen.