Onze missie

Effectief de strijd aangaan tegen armoede!

Stichting STILA wil met behulp van de samenleving, diverse stichtingen, organisaties en de 3 meest zuidelijke gemeenten in Flevoland op een effectieve manier de strijd aangaan tegen armoede. Het begint bij een gebrek aan huisvesting en de onduidelijke begeleiding in het proces naar een beter en stabieler maatschappelijk leven. 

Het initiatief wordt zoveel mogelijk voltooid voor- en door bewoners zelf met behulp van begeleiders vanuit diverse instanties die zich hebben aangesloten bij ons initiatief. 

Een traject van huisvesting tot aan begeleiding naar beter. Helpen bij het beter functioneren op zowel geestelijk, fysiek, financieel als maatschappelijk niveau. 

  1. Huisvesting 
  2. Inkomensvoorziening 
  3. Werkvoorziening 
  4. Sociale begeleiding 
  5. Zorgbegeleiding zowel op fysiek gebied als geestelijk gebied 
  6. Administratieve hulp 
  7. Bieden van opleidingstrajecten 
  8. Life-style begeleiding 
  9. Gezamenlijke ontmoetingsruimten ter versterking van de sociale cohesie 
  10. Elkaar helpen helpt / Samen sta je sterker